Sug Oy - Rekisteriseloste

Sug Oy - Sinun ohjelmointipalvelusi! Kotisivut, Ulkoistettu ohjelmointi

REKISTERINPITÄJÄ

Sug Oy (Y-Tunnus: 2483022-1)
Sääksmäentie 17-19
37600 Valkeakoski

REKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ

Mika Södergård
Puhelin: 044-2407936
Sähköposti: mika@sug-oy.fi

Rekisterin nimi

Sug Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuteiden ylläpitoon, hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen hoitamiseen, kuten asiakaspalveluun.

Sug Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Sug Oy:lle asiakaspalveluun, sähköpostitse mika@sug-oy.fi tai rekisterinhoitajalle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Kaikki tallennettavat tiedot ovat asiakkaan päätettävissä. Emme tallenna mitään tietoja mitä asiakas ei meille halua antaa.
 • Henkilön etu ja sukunimi
 • Henkilötunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Maa jossa asuu
 • Syntymäaika
 • Puhelinnumero
 • Tiedot tilauksista
 • Tiedot kirjautumis kerroista
 • Työkaluihin liittyvää seuranta tietoa kuten missä asiakas on sivuilla käynyt. Tietoa tallennetaan jotta mahdollisien virheiden sattuessa pystymme toistamaan asiakkaan liikkeet ja paikallistamaan virheitä.

  Tietojen luvutus

  Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Sug Oy:n käytössä ellei asiakas erillisellä suostumuksella halua saada myös Sug Oy:n yhteistyökumppaneista tietoa. Tietoja ei kuitenkaan missään tapauksessa luovuteta ulkopuolisen omaan käyttöön vaan ainoastaan Sug Oy:n markkinoinnin yhteydessä Sug Oy pystyy käyttämään asiakasrekisterin tietoja.
  Asiakkaiden tallentamat omat käyttäjät rekisterissä on Sug Oy:n tietokantaan tallennettuja käyttäjiä. Asiakkaalla on oikeus lopettaessaan tilaus ottaa mukaan kaikki omaan asiakasrekisteriinsä tallentamat tiedot. Sug Oy voi myös pitää asiakkaan jättämät tiedot eikä niitä tarvitse poistaa ellei erillisellä sopimuksella niin sovita.

  Tietojen keruu

  Kaikki Sug Oy:n rekisterissä olevat tiedot kerätään asiakkaiden omasta toimesta. Sug Oy ei etsi tietoja muualta vaan kysyy tarvittavat tiedot suoraan asiakkaalta. Asiakkaan on myös tämä rekisteriseloste hyväksymällä annettava lupa tietojen tallentamiseen.

  Rekisterin suojaus

  Rekisteriä ei luovuteta Sug Oy:n toimesta kolmansille osapuolille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Sug Oy:n hallinnan salasanaa sekä palveluntarjoajan tietokannan salasanaa. Jokainen asiakas joka on tilannut oman rekisterin Sug Oy:n rekisteristä on vastuussa itse siitä ettei luovuta omaan rekisteriin johtavaa salasanaa ulkopuoliselle taholle.
  Rekisterin tietojen käyttöoikeus on vain siihen luvan saaneilla henkilöillä ja jokainen henkilö näkee vain omaan tilaukseensa liittyvät asiakkaat.
  Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa lukitussa kaapissa, myös tilat on lukittu.

  Oma henkilörekisteri Sug Oy:n palveluna

  Jos asiakkaan tilaukseen kuuluu oma asiakasrekisteri tulee sinun laatia oma rekisteriseloste jossa kerrot, että Sug Oy on sinun henkilörekisterisi ylläpitäjä. Sug Oy:n vastuulla on pitää rekisteri turvallisena, mutta jos asiakkaan oman virheen johdosta asiakkaanrekisterin tietoja joutuu kolmannen osapuolen haltuun on asiakas itse vastuussa. Sug Oy tallentaa evästeitä joiden tarkoitus on paikallistaa mahdollisen vuodon sattuessa sen aiheuttaja.

  Asiakasrekisterin suojausmenetelmiä ei voida tietoturva syistä jakaa.

  Selosteen hyväksyminen

  Jokainen palveluun rekisteröitynyt ja palvelua käyttävä henkilö hyväksyy yllämainitun selosteen.
  Lisäksi jokaisen yritysasiakkaan kanssa solmitaan erillinen sopimus joka tulee olla allekirjoitettuna yhdessä palvelusopimuksen kanssa.